X
X

Veri Depolama Çözümleri

AnasayfaVeri Depolama Çözümleri

Veri Depolama Çözümlerimiz

    Depolanan verinin güvenli ve doğru şekilde saklanamaması ve yedekle ne memesi büyük risk oluşturmaktadır. Önem ve öncelik gerektiren verilerin herhangi bir nedenle zarar görmesi kurumlarda maddi ve itibari kayıplara sebep olmaktadır. Bu sebeple kurumsal depolama ve yedekleme sistemleri üretilmiştir.

    Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda veri depolama ve yedekleme çözümlerine yönelik her seviyede danışmanlık, kurulum ve teknik destek hizmetleri sağlanmaktadır.

Geleneksel depolama üniteleri
    Günümüzde verinin korunması ne kadar önemliyse, bu veriye erişimin sürekliliği de o kadar önem taşımaktadır.
    Geleneksel depolama ünitelerine kısaca aşağıdaki protokoller ile bağlantı sağlanır.

DAS (Direct Attached Storage) / Doğrudan Bağlı Depolama
    Depolama üniteleri, sunucuya doğrudan fiber, SAS kablo ile bağlanır. Ucuz ve performanslıdır. Ölçeklenirliği ve yönetimi sınırlıdır.

NAS (Network Attached Storage) / Ağ Bağlantılı Depolama
    Depolama üniteleri ağ protokolleri üzerinden istemci ve sunuculara bağlanır. İş hayatında çalışanların en çok kullandığı depolama türüdür. Görece olarak ucuz ve performanslıdır. Ek yetkilendirme özelliklerine sahiptir.

SAN (Storage Area Networks) / Depolama Alanı Ağları
    Depolama üniteleri SCSI protokolleri aracılığıyla sunuculara bağlanır. İhtiyaca göre fiber veya bakır kablo üzerinden FC, FCOE, iSCSI protokolleri ile iletişim sağlarlar. Altyapı maliyetleri NAS ve DAS’a göre yüksektir. Gelişmiş performans, ölçeklenirlik ve Yönetim özelliklerine sahiptir.

Nesne Tabanlı Depolama
    Nesne tabanlı depolama geleneksel veri depolama mimarisinin aksine veri bloklarına ilişkili meta verilerin eklendiği, verilerin güvenli ve hızlı bir şekilde saklanıp erişilebildiği yeni nesil bir depolama çözümüdür. E-posta, medikal veri, ses ve görüntü arşivleme alanlarına uygun çözümler nesne tabanlı depolama sistemleri ile sunulabilmektedir.


Top